Prinsar och Prinssesor kullen

Flower village

Prinsar och Prinsessor Kullen


Den 15 Juni 2020 föddes Sigrid, Kraman, Gäspan, Hungran och Busan


Sigrid 123 gram

Kraman 145 gram 

Gäspan 102 gram

Hungran 150 gram 

Busan 141 gram