Frost Kullen

Flower village

Frost kullen

Den 22 April 2019 föddes Renen Sven, Olof, Anna, Kristoffer och Elsa.


Renen Sven 117gram

Olof 135 gram

Anna 109 gram

Kristoffer 109 gram

Elsa 106 gram